• „Мрежа за поддршка на млади претприемачи“ има цел да ги зајакне капацитетите на граѓанските организации при нивното вмрежување, за да се креираат програми за развој на младинското претприемништво

  • -Истражување

    Проектен менаџмент

    -Градење на капацитети

    -Организација на настани

    -Повици за проекти

Услуги

Преку различни видови на услуги од проектен менаџмент до индивидуално советување, мрежата ќе ја зголеми продуктивноста на вашата организација.

Ресурси

Добивајте навремени и редовни информации за можности за финансирање, настани, извештаи и упатства за работа.

Членови

Датабаза на младински организации од регионот на Југоисточна Европа за полесна комуникација, формирање партнерства и разменување на искуства.

Регистрирајте ја Вашата граѓанска организација во регистарот на Мрежата

Новости

Вебинар: Индустриска политика базирана на докази 14.05.2018 Фондација за Претприемачки сервис за млади ги поканува сите заинтересираните претставници на граѓански организации кои д... Види детали
Обука: Индустриска политика базирана на докази 14.05.2018 Фондација за Претприемачки сервис за млади ги поканува заинтересираните претставници на граѓански организации кои дејств... Види детали
Вебинар: Циркуларна економија - политики и практик... 11.05.2018 Фондација за Претприемачки сервис за млади ги поканува сите заинтересираните претставници на граѓански организации кои д... Види детали
Види ги сите нови вести

Галерија

Фотографии од настани

Документи

Документи, извештаи, водичи

E-весник

Претплати се на E-newsletter