• „Мрежа за поддршка на млади претприемачи“ има цел да ги зајакне капацитетите на граѓанските организации при нивното вмрежување, за да се креираат програми за развој на младинското претприемништво

  • -Истражување

    Проектен менаџмент

    -Градење на капацитети

    -Организација на настани

    -Повици за проекти

Услуги

Преку различни видови на услуги од проектен менаџмент до индивидуално советување, мрежата ќе ја зголеми продуктивноста на вашата организација.

Ресурси

Добивајте навремени и редовни информации за можности за финансирање, настани, извештаи и упатства за работа.

Членови

Датабаза на младински организации од регионот на Југоисточна Европа за полесна комуникација, формирање партнерства и разменување на искуства.

Регистрирајте ја Вашата граѓанска организација во регистарот на Мрежата

Новости

Покана за учество на мултиетнички младински претпр... 10.08.2016 Фондација Претприемачки Сервис за Млади ги поканува сите граѓански организации кои работат на полето на младинско претпр... Види детали
Тренинг ресурси: Градење на локални капацитети и у... 28.07.2016 Овие материјали претставуваат одличен водич низ процесот на идентификување на придобивките од учеството во креирањето на... Види детали
Повик за слушатели на бесплатен курс по англиски ј... 15.07.2016 Како дел од активностите на проектот „Интегрирање на етничките малцинства на пазарот на труд преку поттикнување на нивни... Види детали
Види ги сите нови вести

Галерија

Фотографии од настани

Документи

Документи, извештаи, водичи

E-весник

Претплати се на E-newsletter