• „Мрежа за поддршка на млади претприемачи“ има цел да ги зајакне капацитетите на граѓанските организации при нивното вмрежување, за да се креираат програми за развој на младинското претприемништво

  • -Истражување

    Проектен менаџмент

    -Градење на капацитети

    -Организација на настани

    -Повици за проекти

Услуги

Преку различни видови на услуги од проектен менаџмент до индивидуално советување, мрежата ќе ја зголеми продуктивноста на вашата организација.

Ресурси

Добивајте навремени и редовни информации за можности за финансирање, настани, извештаи и упатства за работа.

Членови

Датабаза на младински организации од регионот на Југоисточна Европа за полесна комуникација, формирање партнерства и разменување на искуства.

Регистрирајте ја Вашата граѓанска организација во регистарот на Мрежата

Новости

Повик за доделување грантови во рамки на проектот ... 20.09.2016 Повик за доделување грантови на граѓански организации во рамки на проектот „Развој на еколошко истражувачко новинарство“ Види детали
Повик за под-грантови - Мрежа на Ромски граѓански ... 20.09.2016 Здружението за правата на Ромите – Штип во партнерство со Aсоцијацијата Иницијатива за социјална промена - ИНСОК – Скоп... Види детали
Отворен повик во рамки на програмата за прекуграни... 20.09.2016 Отворен е повик во рамките на Програмата за прекуграничка соработка меѓу Македонија и Албанија (Cross-border Programme t... Види детали
Види ги сите нови вести

Галерија

Фотографии од настани

Документи

Документи, извештаи, водичи

E-весник

Претплати се на E-newsletter