• „Мрежа за поддршка на млади претприемачи“ има цел да ги зајакне капацитетите на граѓанските организации при нивното вмрежување, за да се креираат програми за развој на младинското претприемништво

  • -Истражување

    Проектен менаџмент

    -Градење на капацитети

    -Организација на настани

    -Повици за проекти

Услуги

Преку различни видови на услуги од проектен менаџмент до индивидуално советување, мрежата ќе ја зголеми продуктивноста на вашата организација.

Ресурси

Добивајте навремени и редовни информации за можности за финансирање, настани, извештаи и упатства за работа.

Членови

Датабаза на младински организации од регионот на Југоисточна Европа за полесна комуникација, формирање партнерства и разменување на искуства.

Регистрирајте ја Вашата граѓанска организација во регистарот на Мрежата

Новости

Повик за доделување на грантови на граѓански орган... 10.11.2017 Грантовата шема има за цел да обезбеди поддршка на активностите на граѓанските организации вклучени во различни аспекти ... Види детали
Форум за поддршка и промоција на младите претприем... 07.11.2017 Дел од главните заклучоци кои произлегоа од форумот „Мерки за поттикнување на претприемништвото кај немнозинските етничк... Види детали
Информација за доделување на мали грантови за граѓ... 31.10.2017 Во рамките на проектот е предвиденa поддршка на локални граѓански организации кои работат на инклузија на ромската заедн... Види детали
Види ги сите нови вести

Галерија

Фотографии од настани

Документи

Документи, извештаи, водичи

E-весник

Претплати се на E-newsletter