• „Мрежа за поддршка на млади претприемачи“ има цел да ги зајакне капацитетите на граѓанските организации при нивното вмрежување, за да се креираат програми за развој на младинското претприемништво

  • -Истражување

    Проектен менаџмент

    -Градење на капацитети

    -Организација на настани

    -Повици за проекти

Услуги

Преку различни видови на услуги од проектен менаџмент до индивидуално советување, мрежата ќе ја зголеми продуктивноста на вашата организација.

Ресурси

Добивајте навремени и редовни информации за можности за финансирање, настани, извештаи и упатства за работа.

Членови

Датабаза на младински организации од регионот на Југоисточна Европа за полесна комуникација, формирање партнерства и разменување на искуства.

Регистрирајте ја Вашата граѓанска организација во регистарот на Мрежата

Новости

Јавен повик за избор на најдобри бизнис планови и ... 10.02.2017 Проектот „Интегрирање на етничките малцинства на пазарот на трудот преку поттикнување на нивниот потенцијал за вработува... Види детали
Формирање на локални младински форуми како механиз... 20.02.2017 Во текот на месец февруари во општините Пробиштип, Чашка и Старо Нагоричане, ќе се формираат вкупно три заеднички младин... Види детали
Објавен повик за учество на Фестивалот Скопје креа... 17.02.2017 Скопје креатива“ е фестивал за развој на креативните индустрии во Македонија. Целта на фестивалот е да настојува контину... Види детали
Види ги сите нови вести

Галерија

Фотографии од настани

Документи

Документи, извештаи, водичи

E-весник

Претплати се на E-newsletter