• „Мрежа за поддршка на млади претприемачи“ има цел да ги зајакне капацитетите на граѓанските организации при нивното вмрежување, за да се креираат програми за развој на младинското претприемништво

  • -Истражување

    Проектен менаџмент

    -Градење на капацитети

    -Организација на настани

    -Повици за проекти

Услуги

Преку различни видови на услуги од проектен менаџмент до индивидуално советување, мрежата ќе ја зголеми продуктивноста на вашата организација.

Ресурси

Добивајте навремени и редовни информации за можности за финансирање, настани, извештаи и упатства за работа.

Членови

Датабаза на младински организации од регионот на Југоисточна Европа за полесна комуникација, формирање партнерства и разменување на искуства.

Регистрирајте ја Вашата граѓанска организација во регистарот на Мрежата

Новости

Повик за поднесување на апликации-Смарт Старт 19.05.2016 Повик за поднесување на апликации-Смарт Старт Види детали
Консултативна средба со ГО за Предлог-одлуката за ... 12.05.2016 Консултативна средба со ГО за Предлог-одлуката за формирање на Совет за соработка помеѓу Владата и граѓанскиот сектор Види детали
Мултиетничка истражувачка студија за младинско пре... 10.05.2016 Мултиетничка истражувачка студија за младинско претприемништво Види детали
Види ги сите нови вести

Галерија

Фотографии од настани

Документи

Документи, извештаи, водичи

E-весник

Претплати се на E-newsletter