• „Мрежа за поддршка на млади претприемачи“ има цел да ги зајакне капацитетите на граѓанските организации при нивното вмрежување, за да се креираат програми за развој на младинското претприемништво

  • -Истражување

    Проектен менаџмент

    -Градење на капацитети

    -Организација на настани

    -Повици за проекти

Услуги

Преку различни видови на услуги од проектен менаџмент до индивидуално советување, мрежата ќе ја зголеми продуктивноста на вашата организација.

Ресурси

Добивајте навремени и редовни информации за можности за финансирање, настани, извештаи и упатства за работа.

Членови

Датабаза на младински организации од регионот на Југоисточна Европа за полесна комуникација, формирање партнерства и разменување на искуства.

Поглавје 20

Ресурсен цнтар за споделување и трансфер на знаење помеѓу клучните чинители кои делуваат во реформскиот процес на Поглавје 20.

Регистрирајте ја Вашата граѓанска организација во регистарот на Мрежата

Новости

Алатка за младинско учество и застапување за млади... 15.08.2018 Во текот на месец септември ќе бидe креиранa алаткa која има за цел да придоне за подобро разбирање на младинските пол... Види детали
Покана за учество на работна средба 21.06.2018 Здружението на бизнис жени на Македонија на ден 25.06.2018 година во Сала на Совет во општина Кичево со почеток во 12 ча... Види детали
Заклучоци од јавна раправа на тема: Дали постои по... 18.06.2018 Преку одржаната дискусија на јавната расправа беа таргетирани неколку конкретни прашања и постоечки состојби кои ги засе... Види детали
Види ги сите нови вести

Галерија

Фотографии од настани

Документи

Документи, извештаи, водичи

E-весник

Претплати се на E-newsletter