Втора обука за јакнење на капацитетите на граѓанските организации за влијание врз младинските политики, 26-27 април 2018, хотел Шатор, Битола

Останати галерии