Завршна конференција „Најдобри пракси и вмрежување“ 02-03.09.2015

Дел од проектите на грантистите на Мрежата, поддржани од Европската Унија

РРОМА завршна конференција 26.08.2015

Промоција на локална стратегија за претприемачко учење, Скопје 20.08.2015

„Започнување свој бизнис“ обука во Виница, 24.07.2015

Работен состанок на Волонтерски Центар Скопје и Општина Кисела Вода, Скопје 16.07.2015

Локална Агенција за Развој „Претприемништвото во пракса“, Струга, 02.07.2015

„Конечанка“ жени рурални претприемачи, Општина Конче, 01.07.2015

Претприемачки камп за средношколци на Локална Агенција за Развој од Струга, Охрид 22-24.06.2015

РРОМА семинар за млади Роми истражувачи во Кратово 07-08.06.2015

РРОМА инфо средби во Берово, Кочани, Виница, Крива Паланка и Кратово, 05-06.2015

Инфо ден за Конкурсот за доделување грантови и Промоција на Акцискиот план на Мрежата 15.04.2015

Трет состанок со стеикхолдери на Мрежата за поддршка на млади претприемачи 27.02.2015

Втор состанок со стеикхолдери на Мрежата за поддршка на млади претприемачи 30.01.2015

Прв состанок со стеикхолдери на Мрежата за поддршка на млади претприемачи 15.12.2014

Обуки за јакнење на капацитетите на граѓанските организации

Промотивни настани на Мрежата за поддршка на млади претприемачи

Промотивен настан на Мрежата за поддршка на млади претприемачи во ЕУ Инфо Центар 11.09.2014