Дел од проектите на грантистите на Мрежата, поддржани од Европската Унија

РРОМА завршна конференција 26.08.2015

Промоција на локална стратегија за претприемачко учење, Скопје 20.08.2015

„Започнување свој бизнис“ обука во Виница, 24.07.2015

Работен состанок на Волонтерски Центар Скопје и Општина Кисела Вода, Скопје 16.07.2015

Локална Агенција за Развој „Претприемништвото во пракса“, Струга, 02.07.2015

„Конечанка“ жени рурални претприемачи, Општина Конче, 01.07.2015

Претприемачки камп за средношколци на Локална Агенција за Развој од Струга, Охрид 22-24.06.2015

РРОМА семинар за млади Роми истражувачи во Кратово 07-08.06.2015

РРОМА инфо средби во Берово, Кочани, Виница, Крива Паланка и Кратово, 05-06.2015

Останати галерии