Повик за прибирање на понуди за истражувачка студија

Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување (Фондација МИР) во рамките на проектот „Заеднички до успех: младите претприемачи, движечка сила за добри меѓуетнички односи” ги повикува сите квалификувани фирми и/или организации кои се регистрирани и работат во Македонија да поднесат понуди за обезбедување на услуга – изработка на мултиетничка истражувачка студија за младинско претприемништво.

Заинтересираните понудувачи потребно е да достават понуда во согласност со барањата наведните во повикот даден во прилог. Понудите се доставуваат по електронски пат на mir@mir.org.mk најдоцна до 14 март 2016, до 16:00 часот.

Понудите што ќе пристигнат после наведениот рок, како и оние што не се изработени според пропозициите на повикот, нема да бидат земени предвид.

Тука може да ги пронајдете потребните документи за повикот:

Повик за понуди T4S студија
Изјава понудувач T4S

Категории

Најнови вести

Најпопуларни вести

Архива