Станете член на Мрежата за поддршка на млади претприемачи

Сите граѓански организации кои работат во полето на младинско претприемништво и/или поврзани полиња, се поканети да станат членови на Мрежата за поддршка на млади претприемачи со тоа што ќе го пополнат овој Меморандум за членство и ќе го испратат на info@yes-network.org.

Мрежата нуди бројни разновидни услуги кои се еднакво достапни за сите членови.

Категории

Најнови вести

Најпопуларни вести

Архива