Унапредување на меѓугенерациската солидарност и соработка

Здружението „Доблест“, член на „Мрежата за поддршка на млади претприемачи“ (YESNetwork), штотуку ја лансираше обновената веб страна www.doblest.mk, кадешто може да се информирате повеќе во врска со активностите на здружението и како може да помогнете и да се вклучите.

Здружението за меѓугенерациска солидарност „Доблест“ е независно и непрофитно здружение на граѓани кое активно работи за поттикнување на меѓугенерациската солидарност и подобрување на квалитетот на живот на старите лица. Мисијата на „Доблест“ е оптимизирање на можностите за социјална сигурност и инклузивност на старите лица.
 

Категории

Најнови вести

Најпопуларни вести

Архива