Повик за под-грантови - Мрежа на Ромски граѓански организации

 
Здружението за правата на Ромите – Штип во партнерство со Aсоцијацијата Иницијатива за  социјална промена - ИНСОК – Скопје и Хуманитарното добротворно здружение на Ромите - МЕСЕЧИНА – Гостивар, во рамките на проектот „Мрежа на Ромски граѓански организации - одговор на Ромската заедница“, финансиран од Европсkата Унија во рамките нa ИПА/2015/371474, компонента: Подршка на невладини организации и слобода на медиуми 2014 објавува ПОВИК за доделување мали грантови.

Повикот е достапен на: http://romacsonetwork.mk/?p=131

Категории

Најнови вести

Најпопуларни вести

Архива