10 препораки од граѓанските организации за младинските политики

Во состав на проектот „Јакнење на капацитетите на граѓанските организации со цел унапредување на креирањето на креирањето на младински политики“ беа одржани 3 обуки за градење на капацитетите на граѓанските организации за креирање на младински политики, каде учествуваа вкупно 45 претставници од граѓанскиот сектор.
Како резултат на одржаните обуки, произлегоа и 10 препораки за влијанието на младинските политики, претставени во инфографик.
Проектот е финансиран од Европската унија, преку програмата IPA TAIB 2013, а имплементиран од ПСМ Фондација и МКЦ Битола.
 

Категории

Најнови вести

Најпопуларни вести

Архива