Документарен филм „И јас сум претприемач“
Документарниот филм „И јас сум претприемач“ е дел од истоимената кампања за зголемување на мултиетничката соработка преку промоција на претприемништвото, вмрежување на претприемачите и останатите релевантни чинители, како и споделување успешни локални искуства.
Филмот е дел од проектот „Заедно за успех“, финансиран од Европската унија.

ИЗВЕШТАИ И ДОКУМЕНТИ