Документарен филм „И јас сум претприемач“
Документарниот филм „И јас сум претприемач“ е дел од истоимената кампања за зголемување на мултиетничката соработка преку промоција на претприемништвото, вмрежување на претприемачите и останатите релевантни чинители, како и споделување успешни локални искуства.
Филмот е дел од проектот „Заедно за успех“, финансиран од Европската унија.
Единствен пазар на Европската унија
Европскиот единствен пазар, кој уште се нарекува и заеднички пазар или внатрешен пазар, е една од најзначајните придобивки и достигнувања на Европската унија. Во монетарна смисла единствениот пазар е најголемиот пазар на светот кој е дом на повеќе од 500 милиони граѓани кои живеат, работат, патуваат, студираат и стопанисуваат слободно без граници.

ИЗВЕШТАИ И ДОКУМЕНТИ

Дигитален единствен пазар
Дигиталниот единствен пазар е непречена област која ги опфаќа дигиталниот маркетинг, електронската трговија и телекомуникациите каде што луѓето и деловните субјекти можат да тргуваат, иновираат и да комуницираат легално, безбедно и по пристапна цена, правејќи го нивниот живот полесен. Тоа значи дека бизнисите се во можност целосно да ги користат новите технологии, а малите компании особено имаат можност да се движат низ ЕУ со „само еден клик“. 
Европски програми за финансирање на стартапи и МСП
Европската унија продолжува финансиски да ги поддржува претприемачите од европските земји благодарение на бројните програми за финансирање. Финансиската поддршка е достапна преку неколку форми како заеми, микрофинансирање, грантови за истражување и иновации, гаранции и форми на ризичен капитал. Македонските стартап и мали и средни претпријатија имаат пристап до неколку извори на финансирање од Европската унија.