Мисија

Мрежа за поддршка на млади претприемачи е европска мрежа составена од граѓански организации кои работат на поттикнување на младинско претприемништво. Мрежата работи на градење на капацитетите и вмрежување на граѓанските организации, промоција на активности и иницијативи за зајакнување на младите, со цел зголемување на ефикасноста на членовите на мрежата. Нашите членови-организации нудат поддршка на младите луѓе во нивните региони и придонесуваат кон стимулирање на социо-економскиот развој на национално ниво преку поддршка на иновации, претприемништво и трансфер на знаење.

Сервиси

Проектен менаџмент

Аплицирањето за добивање финансиска поддршка за проекти е исклучително конкурентен процес. Додека подготовката на одличен проект е од врвен приоритет, познавањето на политиките и контекстот на донаторите е подеднакво важно како и менаџирањето и имплементацијата на финансираниот проект. Мрежата нуди стручна помош при подготвување и имплементација на проектни апликации со цел зголемување на можностите за ЕУ финансирање преку претворање на иновативните идеи на граѓанските организации во предлог-проекти. Ова опфаќа идентификување и селекција на соодветни грантови и тендери за организацијата, помош при формирање на партнерство, пишување на предлог-проекти, избор на експерти, советување при процесот на преговарање со донаторите, буџетирање, контрола на квалитетот и имплементација за проекти.

Истражување

Мрежата нуди помош на граѓански организации при спроведување на потребни истражувања како и дефинирање на соодветни препораки, предлози и мерки. Користиме иновативни методологии и алатки при спроведување на развојни и применети истражувања. Исто така, работиме на идентификување на проблеми и предизвици кои ги преточуваме во истражувања кои го премостуваат јазот помеѓу теоријата и практиката. Обезбедуваме темелен увид и препораки корисни за академици, креатори на политики и релеватни институции. Мрежата има тесна соработка со универзитети и истражувачки институти, и работиме на олеснување на дијалогот помеѓу граѓанскиот и академскиот сектор.

Градење капацитети

Им помагаме на нашите членки да ја исполнат својата мисија преку градење на капацитетите за ефикасно водење на нивната организацијата. Сите обуки од страна на Мрежата се дизајнираат согласно потребите на организацијата од страна на искусни обучувачи кои имаат над 15-годишно практично искуство во областа.

Индивидуален развој

Нудиме консултантски услуги за нашите организации вклучени во областа на младинско претприемништво. Врз основа на претходна анализа на процесите, ние се стремиме кон подобрување на вашата ефикасност преку развој на стратегијата и програмата за успех. Мрежата исто така нуди помош при анализа на програмите и активностите на граѓанските организации и асистира во процесот на мониторинг и евалуација.

Организација на настани

Нудиме развој на концепт и организација на различни видови настани за нашите членки. Нашата база на соработници и долгогодишно искуство ни овозможува флексибилност во услугите кои ги нудиме при координирање на вашиот настан и можеме да ви понудиме сеопфатни ресурси во зависност од вашата потреба.